Bài giới thiệu

bàigiớithiệu

         

HOBBIES and COLLECTIBLE TOY 

Chúng tôi bắt đầu phát triển mô hình lắp ráp vào năm 2012. 

Sản phẩm tập trung và mô hình trưng bày cao cấp.

Chúng tôi là nhà phân phối cho hãng lớn trên thế giới như: 

- EU: Italeri, Airfix, Revell, Heller, Pocher, Scalextric, Corgi, Ugears.

                                  

- Asia: MENG, FreeDoomModel, Bronco, KittyHawk, Panda, FreeMindFreePainting, ACADEMY.